Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/1999

Články

Jana Hrbáčová

Královské koruny v české deskové malbě od poloviny 14. století do poloviny 15. století

Königliche Kronen in der böhmischen Tafelmalerei von der Mitte des 14. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts

s. 446-452

| detail |

Andrzej Kozieł

Why Did Michael Willmann Study Proportions of Children's Bodies? A Few Remarks on the Artist's Notes from the Strahov Library, Prague

Proč Michael Willman studoval proporce dětských těl? Úvaha o umělcových poznámkách ve Strahovské knihovně v Praze

s. 453-471

| detail |

Kateřina Cirglová

Jakub Eberle - sochař pozdního českého baroka

Jakub Eberle - Bildhauer des böhmisches Spätbarock

s. 472-493

| detail |

Jindřich Vybíral

Podhorská architektura Josefa Hoffmanna

Die Architektur Josef Hoffmanns im Jeseník-Gebirgsvorland

s. 494-511

| detail |

Christina Lodder

Seeing Red: Lissitzky's Abstract Cabinet and the Ideology of Display

Rudý pohled: abstraktní kabinet El Lissického a ideologie výstav

s. 512-520

| detail |

Rozhovory

Martina Pachmanová

Writing History "Otherly": Interview with Linda Nochlin

s. 521-524

Martina Pachmanová

Calling History Writing Into Question: Interview with Natalie Kampen

s. 524-528

Zprávy

Jan Randáček

Liberecká architektura 1895-1938

s. 528-537

| detail |

Recenze

Karel Stejskal

Tomáš Krejčík, Pečeť v kultuře středověku

s. 537-540

Martin Zlatohlávek

Milan Togner, Paolo Pagani. Kresby. Drawings - Federica Bianchi (ed.), Paolo Pagani (1655-1716)

s. 541-544

Věra Naňková

Barocke Architektur in Böhmen...

s. 545-547

Jiří Kroupa

Mojmír Horyna, Jan Blažej Santini-Aichel

s. 547-552

Damjan Prelovšek

Zrození metropole. Moderní architektura a město ve střední Evropě 1890-1937

s. 553-554

Anotace

s. 554-556

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 556-558

Obsah ročníku XLVII Umění

s. 559-560