Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jana Hrbáčová

Královské koruny v české deskové malbě od poloviny 14. století do poloviny 15. století

Článek sleduje dosud nezpracované téma královských korun, nalézajících se na českých deskových obrazech 14. a 15. století. Autorka určuje a interpretuje jednotlivé typy charakteristické pro dané období v kontextu evropského gotického umění, a to ve vztahu ke korunovačním klenotům, královským pečetím a korunám, jež byly součástí relikviářových bust.


< zpět