Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jan Randáček

Liberecká architektura 1895-1938

Zpráva mapuje v širším kontextu vývoj liberecké architektury v rozpětí let 1895-1938. Prostřednictvím zachycených staveb autor dokládá, že liberecká architektura daného období nepřekročila co do významu regionální hranice. Výjimku tvoří pouze několik prací, projektovaných mimolibereckými architekty. K nim patří dvě důležité stavby třicátých let: obchodní dům Baťa od Vladimíra Karfíka a obchodní dům Jiskra od Jana Gillara.


< zpět