Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Andrzej Kozieł

Why Did Michael Willmann Study Proportions of Children's Bodies? A Few Remarks on the Artist's Notes from the Strahov Library, Prague

Mezi vlastními poznámkami Michaela Willmanna, uloženými ve Strahovské knihovně v Praze, se nalézá několik tabulek, zachycujících proporce dětských těl ve věku od jednoho měsíce do patnácti let. Malíř tímto měřením, které provedl v roce 1677, reagoval na traktát Gualtera Hermenia Rivia, vycházející z renesančních teorií G. B. Albertiho a Pomponia Gaurica. Autor studie se podrobně věnuje výsledkům i vlastním motivacím Willmannova pozorování, postrádajícího obecné shrnující závěry.


< zpět