Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jindřich Vybíral

Podhorská architektura Josefa Hoffmanna

Studie se věnuje třem stavbám Josefa Hoffmanna v podhůří Jeseníků, patřícím k nejvýznamnějším pracím, které architekt vytvořil na území Čech a Moravy. Jde o venkovské sídlo rodiny Primavesi v Koutech nad Desnou, dům Sigmunda Berla v Bruntále a dům Fritze Grohmanna ve Vrbně pod Pradědem. Autor článku líčí okolnosti vzniku staveb a zkoumá jejich stylová východiska na základě analýzy užitých architektonických forem a vlastních Hoffmannových textů. Kromě toho se zabývá osobami stavebníků, jejichž kulturní a ideologické přesvědčení se mohlo promítnout do výsledné podoby jednotlivých objektů.


< zpět