The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/1999

Articles

Jana Hrbáčová

Královské koruny v české deskové malbě od poloviny 14. století do poloviny 15. století

Royal crowns in Czech panel painting from the mid-14th to the mid-15th century

pp. 446-452 (German summary)

| detail |

Andrzej Kozieł

Why Did Michael Willmann Study Proportions of Children's Bodies? A Few Remarks on the Artist's Notes from the Strahov Library, Prague

Proč Michael Willman studoval proporce dětských těl? Úvaha o umělcových poznámkách ve Strahovské knihovně v Praze

pp. 453-471 (Czech summary)

| detail |

Kateřina Cirglová

Jakub Eberle - sochař pozdního českého baroka

Jakub Eberle - sculptor of the late Czech Baroque period

pp. 472-493 (German summary)

| detail |

Jindřich Vybíral

Podhorská architektura Josefa Hoffmanna

The Foothill Architecture of Josef Hoffmann

pp. 494-511 (German summary)

| detail |

Christina Lodder

Seeing Red: Lissitzky's Abstract Cabinet and the Ideology of Display

Rudý pohled: abstraktní kabinet El Lissického a ideologie výstav

pp. 512-520 (Czech summary)

| detail |

Interviews

Martina Pachmanová

Writing History "Otherly": Interview with Linda Nochlin

pp. 521-524

Martina Pachmanová

Calling History Writing Into Question: Interview with Natalie Kampen

pp. 524-528

News

Jan Randáček

Liberecká architektura 1895-1938

Liberec Architecture 1895-1938

pp. 528-537

| detail |

Reviews

Karel Stejskal

Tomáš Krejčík, Pečeť v kultuře středověku

pp. 537-540

Martin Zlatohlávek

Milan Togner, Paolo Pagani. Kresby. Drawings - Federica Bianchi (ed.), Paolo Pagani (1655-1716)

pp. 541-544

Věra Naňková

Barocke Architektur in Böhmen...

pp. 545-547

Jiří Kroupa

s. 547-552

Damjan Prelovšek

Zrození metropole. Moderní architektura a město ve střední Evropě 1890-1937

pp. 553-554

Annotations

pp. 554-556

Additions to literature on art history

pp. 556-558

Content of Umění XLVII

pp. 559-560