Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Christina Lodder

Seeing Red: Lissitzky's Abstract Cabinet and the Ideology of Display

Příspěvek si všímá El Lissického aktivit na poli organizování a instalování výstav abstraktního umění ve dvacátých letech. Instalace umělec koncipoval s novým experimentálním přístupem, zaměřujícím se na vytvoření interaktivního prostoru, odrážejícího Lissického teoretická východiska. Umělcovi nešlo pouze o aktivní zapojení diváka do výstavního prostředí, ale i o manifestování svého revolučního přesvědčení.


< zpět