Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2003

Články

Stefan Bartilla

Erysichthon fällt die Cereiseiche. Ein Gemälde von Jakob Grimmer und Gillis Mostaert und seine Deutung

Erysichthon poráží Cereřin dub. Obraz Jakoba Grimmera a Gillise Mostaerta a jeho výklad

s. 362-369

| detail |

Guido Carrai

I florentini al castello: il progetto di Bernardo Buontalenti e Giovanni Gargiolli per la nuova galleria di Rodolfo II

Florenťané na Pražském hradě: projekt Bernarda Buontalentiho a Giovanniho Gargiolliho pro Novou galerii Rudolfa II.

s. 370-384

| detail |

Lenka Češková

Páter Tobiáš Gebler a "primae delineationes" jezuitských staveb ve druhé polovině 17. století

Pater Tobias Gebler und die "primae delineationes" der Jesuitenbauten in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts

s. 385-405

| detail |

Peter J. Martyn

Urbanity on the Fringes of Polish Statehood. A Celebration of the Unique Cities of Vraetslav and Leopolis

Urbanita na pomezí polské státnosti. Oslava jedinečných měst Vraetslav a Leopolis

s. 406-420

| detail |

Archiv

Lubomír Konečný

Aby M. Warburg a Vincenc Kramář

s. 421-422

| detail |

Zprávy

Pavel Vlček

Adenda k romantickému parku v Krásném Dvoře a parku na Cibulce v Praze

s. 423-427

| detail |

Tomáš Valena

Plečnikova Rajská zahrada Pražského hradu. Vývoj ideje projektu

s. 428-436

| detail |

Recenze

Karel Thein

Paul Crowther, The Transhistorical Image. Philosophizing Art and Its History

s. 437-438

Klára Benešovská

Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, Band 1-2

s. 439-443

Zuzana Všetečková

Jan Royt, Středověké malířství v Čechách

s. 443-445

Jindřich Vybíral

Zdeněk Lukeš, Splátka dluhu. Praha a její německy hovořící architekti 1900-1938

s. 445-447

Tomáš Winter

Marcela Macharáčková - Lubomír Slavíček - Alena Krkošková (ed.), Antonín Procházka 1882-1945

s. 447-450

Anotace

s. 451-452

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 452-455