The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2003

Articles

Stefan Bartilla

Erysichthon fällt die Cereiseiche. Ein Gemälde von Jakob Grimmer und Gillis Mostaert und seine Deutung

Erysichthon fells Cererin's oak. An Interpretation of the Painting by Jakob Grimmer and Gillis Mostaert

pp. 362-369 (Czech summary)

| detail |

Guido Carrai

I florentini al castello: il progetto di Bernardo Buontalenti e Giovanni Gargiolli per la nuova galleria di Rodolfo II

Florentines at Prague Castle: Bernardo Buontalenti and Giovanni Gargiolli's design for the New Gallery of Rudolf II

pp. 370-384 (Czech summary)

| detail |

Lenka Češková

Páter Tobiáš Gebler a "primae delineationes" jezuitských staveb ve druhé polovině 17. století

Father Tobiáš Gebler and the 'Primae Delineationes' of Jesuit Buildings in the Second Half of the 17th Century

pp. 385-405 (German summary)

| detail |

Peter J. Martyn

Urbanity on the Fringes of Polish Statehood. A Celebration of the Unique Cities of Vraetslav and Leopolis

Urbanita na pomezí polské státnosti. Oslava jedinečných měst Vraetslav a Leopolis

pp. 406-420 (Czech summary)

| detail |

Archives

Lubomír Konečný

Aby M. Warburg a Vincenc Kramář

Aby M. Warburg and Vincenc Kramář

pp. 421-422 (German summary)

| detail |

News

Pavel Vlček

Adenda k romantickému parku v Krásném Dvoře a parku na Cibulce v Praze

Addenda to the Romantic Park in Krásný Dvůr and the Na Cibulce Park in Prague

pp. 423-427

| detail |

Tomáš Valena

Plečnikova Rajská zahrada Pražského hradu. Vývoj ideje projektu

Plečnik's Garden of Paradise at Prague Castle. The Development of the Design

pp. 428-436

| detail |

Reviews

Karel Thein

Paul Crowther, The Transhistorical Image. Philosophizing Art and Its History

pp. 437-438

Klára Benešovská

Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie, Band 1-2

pp. 439-443

Zuzana Všetečková

Jan Royt, Středověké malířství v Čechách

pp. 443-445

Jindřich Vybíral

Zdeněk Lukeš, Splátka dluhu. Praha a její německy hovořící architekti 1900-1938

pp. 445-447

Tomáš Winter

Marcela Macharáčková - Lubomír Slavíček - Alena Krkošková (ed.), Antonín Procházka 1882-1945

pp. 447-450

Annotations

pp. 451-452

New Additions to the Literature on Art History

pp. 452-455