Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Stefan Bartilla

Erysichthon fällt die Cereiseiche. Ein Gemälde von Jakob Grimmer und Gillis Mostaert und seine Deutung

Tématem článku je společná malba Jakoba Grimmera a Gillise Mostaerta, která vznikla pravděpodobně roku 1575 a nachází se v zámecké galerii v Rájci-Jestřebí. Úzká pozornost je věnována jejímu ikonografickému programu, jenž bezprostředně vyšel z Ovidiových Metamorfóz, přičemž mohl nabývat širšího významu v kontextu vztahů mezi kalvinismem a katolicismem.


< zpět