Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Lenka Češková

Páter Tobiáš Gebler a "primae delineationes" jezuitských staveb ve druhé polovině 17. století

Osobnost pátera Tobiáše Geblera je spjata nejen s duchovní, ale i s uměleckou činností. Je znám jako jeden z delineátorů jezuitských klášterů - osob, které se zabývaly rozvrhem klášterních budov dle funkčních a ikonografických požadavků. Studie sleduje Geblerovo působení na poli architektury a uvádí jeho jméno do souvislosti s konkrétními projekty, situovanými vesměs v moravských městech.


< zpět