Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Pavel Vlček

Adenda k romantickému parku v Krásném Dvoře a parku na Cibulce v Praze

Romantický park v Krásném Dvoře patří k významným příkladům anglického parku v Čechách. Nové poznatky o jeho charakteru přinášejí ilustrace v dobově oblíbeném Ideenmagazinu, včetně publikované krátké noticky z pera zakladatele parku, hraběte Jana Rudolfa Černína z Chudenic - autora návrhu místního "gotického chrámku". Skrze předlohy v Ideenmagazinu článek zmiňuje i objekty parku na Cibulce v Praze.


< zpět