Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Lubomír Konečný

Aby M. Warburg a Vincenc Kramář

Text přináší dopis Abyho Warburga z 13. května 1927, adresovaný Vincenci Kramářovi. Připojený komentář uvádí na pravou míru jeho dříve mylně resumovaný obsah a zároveň poukazuje na další dopisy, vypovídající o vztahu obou osobností i o Warburgově návštěvě Prahy v květnu 1927.


< zpět