Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Tomáš Valena

Plečnikova Rajská zahrada Pražského hradu. Vývoj ideje projektu

Zpráva rekonstruuje genezi projektu Rajské zahrady Pražského hradu, jednoho z vrcholných děl Josipa Plečnika. Ukazuje jednotlivé fáze návrhu od počátečního vypsání soutěže v lednu 1920, přes dílčí studie, až k oficiálnímu schvalování závěrečné varianty v roce 1921, známé z kresby architekta Otty Rothmayera.


< zpět