Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2001

Články

Mieke Bal

Dreaming Art

Snít umění

s. 370-384

| detail |

Milena Bartlová - Petr Charvát

Z počátků křesťanství v českých zemích. Ikonografie románských tympanonů

The Beginnings of Christianity in Bohemia and Moravia: The Iconography of Romanesque Tympana

s. 385-398

| detail |

Pavel Kalina

Crucifixus dolorosus: Zur Forschungslage und zur Begriffsbestimmung, mit einem Exkurs zum späten Michelangelon

Bolestný krucifix. Ke stavu bádání a určení pojmu, s exkursem k pozdnímu Michelangelovi

s. 399-409

| detail |

Jan Chlíbec

Gotické a renesanční sochy z oblasti Veneta ze sbírek Carlose Clary-Aldringena a rodu Lichtenštejnů

Gothic and Renaissance Sculptures from the Veneto Region in the Collection of Carlos Clary-Aldringen and the Liechtenstein Family

s. 410-425

| detail |

Christian Scholl

Caspar David Friedrich als Dichter

Caspar David Friedrich jako básník

s. 426-436

| detail |

Archiv

Dita Dvořáková-Robová

Z dopisů Ladislava Žáka Karlu Honzíkovi (1945-1948)

s. 437-454

| detail |

Rozhovor

Milan Kreuzziger

Across the Borders with Mieke Bal

s. 455-463

Recenze

Milan Kreuzziger

Mieke Bal, Quoting Caravaggio: Contemporary Art, Preposterous History

s. 464-466

Milan Togner

Ivan Gerát, Stredoveké obrazové témy na Slovensku. Osoby a príbehy

s. 466-469

Ivo Kořán

Zbigniew Jakubowski, Czeskie i morawskie fundacje kanonickie XIV.-XV. wieku (Studium z dziejów devotio moderna)

s. 469-472

Christopher Long

Rostislav Švácha, The Pyramid, the Prism and the Arc: Czech Cubist Architecture 1911-1923

s. 472-474

Hubert Guzik

Forma sleduje vědu. Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922-1948

s. 474-476

Anotace

s. 477-478

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 478-483