Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Christian Scholl

Caspar David Friedrich als Dichter

Článek poukazuje na dobové zprávy, užívající k popisu obrazů Caspara Davida Friedricha literární metafory, díku čemuž se v diskurzu ocitaly na pomezí malby a poezie. Text se současně vztahuje i k širší problematice, související s literárním charakterem výtvarného díla a povahou německého romantismu.


< zpět