Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jan Chlíbec

Gotické a renesanční sochy z oblasti Veneta ze sbírek Carlose Clary-Aldringena a rodu Lichtenštejnů

Studie sleduje sběratelské aktivity knížete Carlose Clary-Aldringena (1844-1920), specializujícího se zvláště na italskou gotickou a renesanční plastiku z oblasti Veneta. Kromě vylíčení jeho osobního profilu se text dotýká v širším uměleckohistorickém kontextu nejvýznamnějších prací dotyčné sbírky.


< zpět