Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Mieke Bal

Dreaming Art

Autorka článku se zabývá užitečností psychoanalýzy pro výzkum umění z hlediska feminismu, kulturních studií nebo postkolonialismu. Vychází přitom z vývodů psychoanalytika Christophera Bollase, vyrovnávajícího se s Freudovým Výkladem snů a ukazuje, v jakém smyslu může být Bollasova alternativa užitečná pro dějiny umění v souvislosti s analýzou snových obrazů a obrazových představ.


< zpět