Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Pavel Kalina

Crucifixus dolorosus: Zur Forschungslage und zur Begriffsbestimmung, mit einem Exkurs zum späten Michelangelon

Nedávná změna datování známého krucifixu z kostela St. Maria in Kapitol v Kolíně nad Rýnem dala podnět k novým úvahám o celé skupině těchto dochovaných prací i o přesném definování pojmu bolestný krucifix, jehož původ je podle autora článku nutné nahlížet v souvislosti s činností flagelantských bratrstev. Na tradici těchto krucifixů navázal ve svém pozdním díle Michelangelo, o čemž vypovídá přiřazený exkurz.


< zpět