Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Milena Bartlová - Petr Charvát

Z počátků křesťanství v českých zemích. Ikonografie románských tympanonů

Z doby 12. a 13. století se v Čechách a na Moravě zachovalo čtrnáct tympanonů s reliéfní sochařskou výzdobou. Studie se pokouší o jejich novou sémantickou interpretaci, založenou na chápání jejich ikonografie jako sady vizuálně-komunikačních znaků, srozumitelných jejich adresátům. K nim nepatřila pouze vzdělaná vyšší třída, nýbrž i skupina laického obyvatelstva, kterou spíše než složité ikonografické programy oslovovaly základní významové symboly.


< zpět