Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Dita Dvořáková-Robová

Z dopisů Ladislava Žáka Karlu Honzíkovi (1945-1948)

Dvanáct publikovaných dopisů architekta Ladislava Žáka Karlu Honzíkovi pochází z Honzíkovy pozůstalosti uložené v Archivu architektury Národního technického muzea. Obsahují jediný známý popis projektu památníku v Ležácích i další důležité informace, podstatné pro pochopení Žákovy tvorby a jeho uvažování v čtyřicátých letech.


< zpět