Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2004

Články

Helena Soukupová

Zu Datierung und Interpretation des Westportals
des Zisterzienserinnenklosters Porta Coeli in Tišnov (Tischnowitz)

K datování a výkladu západního portálu kláštera cisterciaček Porta Coeli v Tišnově

s. 298-309

| detail |

Pavel Vlček

Kilian Ignaz Dientzenhofer und Johann Lukas
von Hildebrandt. Zur Problematik des Guarinismus
in Mitteleuropa

Kilián Ignác Dientzenhofer a Johann Lukas
von Hildebrandt. K problematice středoevropského guarinismu

s. 310-331

| detail |

Jan Bažant

Klee's Senecio and 'senecio' in Rome

Senecio Paula Kleea a "senecio" v Římě

s. 332-335

| detail |

Lenka Pastýříková

Vizualizace hudby v českém meziválečném výtvarném umění

The Visualisation of Music in Czech Art of the Inter-War Period

s. 336-352 

| detail |

Archiv

Marek Krejčí

Dopisy Maxe Dvořáka Vincenci Kramářovi

s. 353-369

| detail |

Zprávy

Ivo Hlobil

Tři gotické obrazy ze sbírky Jindřicha Waldese

s. 369-371

| detail |

Martin Krummholz

Kalvárie života a díla Vilíma Amorta

s. 372-381

| detail |

Recenze

Petr Chotěbor

Zdeněk Dragoun, Románské domy v Praze. - Zdeněk Dragoun - Jiří Škabrada - Michal Tryml, Praha 885-1310. Kapitoly
o románské a raně gotické architektuře

s. 381-382

Lubomír Konečný

Barbara Maria Stafford - Frances Terpak, Devices of Wonder: from the World in a Box to Image on a Screen

s. 383-385

Markéta Svobodová

Hellen Meller, European Cities 1890-1930s. History, Culture and the Built Environment

s. 385-387

Tomáš Winter

Alena Pomajzlová, Josef Čapek, Nejskromnější umění /
The Humblest Art

s. 387-391

Hubert Guzik

Soňa Ryndová - Vladislava Valchářová (ed.), Povolání: architekt[ka]

s. 392-395

Anotace

s. 395-396

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 397-399