Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martin Krummholz

Kalvárie života a díla Vilíma Amorta

Sochař Vilím Amort (1864-1913) náleží k pozapomenutým umělcům přelomu století. Stať popisuje Amortův život a tvorbu na základě zachovaných deníků, odrážejících jeho psychické stavy. Tvůrcova "kalvárie" se odvíjela od osudového vítězství v první soutěži na pražský Husův pomník v roce 1893. Návrh byl podroben ostré kritice a pomník nakonec realizoval Ladislav Šaloun.


< zpět