The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2004

Articles

Helena Soukupová

Zu Datierung und Interpretation des Westportals
des Zisterzienserinnenklosters Porta Coeli in Tišnov (Tischnowitz)

The Dating and Interpretation of the Western Portal
of the Porta Coeli Cistercian Convent in Tišnov

pp. 298-309 (Czech summary)

| detail |

Pavel Vlček

Kilian Ignaz Dientzenhofer und Johann Lukas
von Hildebrandt. Zur Problematik des Guarinismus
in Mitteleuropa

Kilian Ignaz Dientzenhofer and Johann Lucas
von Hildebrandt. On the issue of Central European Guarini-ism

pp. 310-331 (Czech summary)

| detail |

Jan Bažant

Klee's Senecio and 'senecio' in Rome

Senecio Paula Kleea a "senecio" v Římě

pp. 332-335 (Czech summary)

| detail |

Lenka Pastýříková

Vizualizace hudby v českém meziválečném výtvarném umění

The Visualisation of Music in Czech Art of the Inter-War Period

pp. 336-352 (English summary)

| detail |

Archives

Marek Krejčí

Dopisy Maxe Dvořáka Vincenci Kramářovi

The Letters of Max Dvořák and Vincenc Kramář

pp. 353-369

| detail |

News

Ivo Hlobil

Tři gotické obrazy ze sbírky Jindřicha Waldese

Three Gothic Paintings from the Collection of Jindřich Waldes

pp. 369-371

| detail |

Martin Krummholz

Kalvárie života a díla Vilíma Amorta

The Calvary of the Life and Work of Vilím Amort

pp. 372-381

| detail |

Reviews

Petr Chotěbor

Zdeněk Dragoun, Románské domy v Praze. - Zdeněk Dragoun - Jiří Škabrada - Michal Tryml, Praha 885-1310. Kapitoly
o románské a raně gotické architektuře

pp. 381-382

Lubomír Konečný

Barbara Maria Stafford - Frances Terpak, Devices of Wonder: from the World in a Box to Image on a Screen

pp. 383-385

Markéta Svobodová

Hellen Meller, European Cities 1890-1930s. History, Culture and the Built Environment

pp. 385-387

Tomáš Winter

Alena Pomajzlová, Josef Čapek, Nejskromnější umění /
The Humblest Art

pp. 387-391

Hubert Guzik

Soňa Ryndová - Vladislava Valchářová (ed.), Povolání: architekt[ka]

pp. 392-395

Annotations

pp. 395-396

New Additions to the Literature on Art History

pp. 397-399