Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Helena Soukupová

Zu Datierung und Interpretation des Westportals
des Zisterzienserinnenklosters Porta Coeli in Tišnov (Tischnowitz)

Západní portál kláštera cisterciaček v Tišnově, restaurovaný v letech 2000-2002, představuje výjimečnou památku středověkého sochařství. Článek přináší nová zjištění nejen ohledně datování a ikonografie portálu, ale i ve vztahu k zakladatelce kláštera, královně Konstancii (1180-1240), dceři krále Bély III., která se podílela na ideovém programu výzdoby.


< zpět