Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Lenka Pastýříková

Vizualizace hudby v českém meziválečném výtvarném umění

Tématem článku je konkretizace vztahů mezi výtvarným uměním a hudbou v českém meziválečném prostředí. Autorka postihuje tyto spojitosti na pracích čtyř tvůrců: Arnošta Hoška, Miroslava Ponce, Zdeňka Pešánka a Ervína Schulhoffa. Ukazuje, že na základě sepětí hudby a výtvarného umění vznikala pozoruhodná díla, v mezinárodním kontextu dosud opomíjená.


< zpět