Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Pavel Vlček

Kilian Ignaz Dientzenhofer und Johann Lukas
von Hildebrandt. Zur Problematik des Guarinismus
in Mitteleuropa

Příspěvek sleduje ranou tvorbu Kiliána Ignáce Dientzenhofera ve vztahu k dílu rakouského architekta Johanna Lukase von Hildenrandt, s nímž se Dientzenhofer seznámil během vídeňského pobytu v roce 1723 a poté zřejmě realizoval některé jeho projekty v Čechách. V těchto souvislostech lze uvažovat o možnosti Hildebrandtova autorství zámecké kaple Zjevení Páně ve Smiřicích, čímž se znovu otevírají otázky tzv. české radikální skupiny.


< zpět