Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ivo Hlobil

Tři gotické obrazy ze sbírky Jindřicha Waldese

Text pojednává o třech v současnosti v Čechách téměř neznámých gotických obrazech: Stětí světice, Kristus na Olivetské hoře a Seslání Ducha svatého. Tato díla se dříve nacházela ve sbírce Jindřicha Waldese a dnes jsou v zahraničí. Vzhledem ke zprávě o jejich zařazení do aukčního prodeje a ke skutečnosti, že jsou úzce spojena s českým deskovým malířstvím první poloviny 15. století, je podle autora žádoucí, aby se stala součástí kolekce Národní galerie v Praze.


< zpět