Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2006

Články

Dušan Buran

Die Ausmalung der Friedhofskapelle in Riffian. Meister Wenzel, Südtirol und böhmische Kunst um 1400

Výmalba mariánské kaple v Riffianu. Mistr Václav, jižní Tyrolsko a české umění kolem roku 1400

s. 298-315

| detail |

Ivo Kořán

Mariánský oltářík svatovítského pokladu a gotické obrazy katedrály

Das Marienaltärchen aus dem St.-Veits-Schatz und die gotischen Bilder der Kathedrale

s. 316-326

| detail |

Petra Zelenková

Šternberské alegorie na grafických listech podle Karla Škréty

The Šternberk Allegories in the Prints after Karel Škréta

s. 327-342

| detail |

Helena Žáčková

Komiksové konvence v díle Ondřeje Sekory

Comic Strip Conventions in the Work of Ondřej Sekora

s. 343-356

| detail |

Archiv

Lubomír Slavíček

Obrazová sbírka Thunů kolem roku 1700

s. 357-366

| detail |

Petr Hlaváček

Karel Havlíček a Karel Teige aneb umění v "surrealistických" časech

s. 366-373

| detail |

Recenze

Christian Höfer - Michael V. Schwarz

Francesca Piqué - Dušan C. Stulík (ed.), Conservation of the Last Judgement Mosaic, St. Vitus Cathedral

s. 373-375

Hana Hlaváčková

Gia Toussaint, Das Passional der Kunigunde von Böhmen. Bildrhetorik und Spiritualität

s. 376-377

Václav Mílek

Anna Jávor, Johann Lucas Kracker. Ein Maler des Spätbarock in Mitteleuropa

s. 377-380

Donna Roberts

Karel Srp (ed.), Adolf Hoffmeister

s. 380-382

Anotace

s. 383-384 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 385-389