Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ivo Kořán

Mariánský oltářík svatovítského pokladu a gotické obrazy katedrály

Článek se zabývá malým dřevěným oltářem s ústředními motivy narození Páně a smrti Panny Marie. Toto dílo bylo ve starší literatuře datováno do konce 16. století. Autor upozorňuje na některé výjimečné ikonografické motivy i na jeho formální aspekty a dokládá, že jde o gotickou práci, která vznikla téměř o dvě století dříve. V této souvislosti sleduje další gotická díla v inventářích Svatovítské katedrály.


< zpět