Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Petra Zelenková

Šternberské alegorie na grafických listech podle Karla Škréty

Příspěvek popisuje grafické listy, které vznikly podle návrhů Karla Škréty a byly spojeny s oslavou rodu Šternberků. Vedle známých příkladů uvádí nové práce, jež interpretuje. Jde mimo jiné o rytiny Daniela Wussima ze spisu Vestigia virtutis et nobilitatis Sternbergicae a dvě teze věnované Adolfu Vratislavovi a Václavu Jiřímu ze Šternberka, navržené pro studenta pražské univerzity Jana Antonína Binaga.


< zpět