Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Petr Hlaváček

Karel Havlíček a Karel Teige aneb umění v "surrealistických" časech

V pozůstalosti kreslíře Karla Havlíčka, uložené v Kadani, se nalézají fragmenty jeho korespondence s Karlem Teigem z let 1948-1951. V té době byli oba v osobním a písemném styku, a to zvláště kvůli chystané Havlíčkově výstavě, k níž Teige napsal katalogovou stať. Edici dopisů, kterou text přináší, doplňuje kritický komentář Petra Hlaváčka.


< zpět