Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Lubomír Slavíček

Obrazová sbírka Thunů kolem roku 1700

Počátky známých thunovských sbírek byly dosud spojeny především s Michaelem Osvaldem Thunem a jeho mladším bratrem Maximilianem. Na základě dosud neznámého soupisu mobilií jejich otce, hraběte Jana Sigmunda Thuna (1594-1646), je tato časová hranice posunuta do dřívější doby. K ještě důkladnějšímu poznání thunovských sbírek přispívá edice dobových dokumentů, a to zejména seznamu obrazů v pozůstalosti hraběte Františka Josefa Thuna.


< zpět