Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Helena Žáčková

Komiksové konvence v díle Ondřeje Sekory

Ondřej Sekora byl jedním z mála českých umělců, kteří v letech 1918-1945 soustavně vytvářeli kreslené seriály, využívající komiksové stripy. Autorka studie vůbec poprvé analyzuje umělcovu tvorbu právě z tohoto hlediska. Poukazuje na jeho stěžejní díla, publikovaná v Lidových novinách a Pestrém týdnu, i na Sekorovův celkový význam v oblasti komiksu.


< zpět