Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Dušan Buran

Die Ausmalung der Friedhofskapelle in Riffian. Meister Wenzel, Südtirol und böhmische Kunst um 1400

Nástěnné malby mariánské kaple v Riffianu v jižním Tyrolsku jsou datovány rokem 1415 a signovány jménem Václav (Wenclaus). Příspěvek tato díla zasazuje do širšího uměleckohistorického kontextu a interpretuje je jako politicko-náboženskou alegorii, reagující na události kostnického koncilu. Namalovanou postavu císaře identifikuje se Zikmundem Lucemburským.


< zpět