Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2003

Články

Heinrich Magirius

Der Meißner Dom im Spannungsfeld der Kunst in Mitteldeutschland und in Böhmen zwischen 1250 und 1450

Míšeňský dóm v letech 1250-1450 mezi středoněmeckým a českým uměním

s. 178-191 

| detail |

Marek Walczak

Krippenspielfiguren des 14. Jahrhundert aus dem an der St. Andreas-Kirche in Krakau gelegenen Kloster der Klarissinnen

Figury betlému 14. století z kláštera klarisek při kostele sv. Ondřeje v Krakově

s. 192-202

| detail |

Krisztina Passuth

Von einer nationalen Stimme zur internationalen Autorität: Die Entwicklung der ungarischen Zeitschrift MA von 1916 bis 1925

Od národního hlasu k mezinárodní autoritě. Vývoj maďarského časopisu MA v letech 1916-1925

s. 203-210

| detail |

Piotr Piotrowski

The Avant-garde Institutionalised? The 1932 City of Łódź Art Prize Awarded to Władysław Strzemiński

Institucionalizovaná avantgarda? K umělecké ceně města Lodže udělené roku 1932 Władysławu Strzemińskému

s. 211-218

| detail |

Zuzana Štefková

Obraz ženy přelomu tisíciletí ženskýma očima

The Image of Woman at the Turn of the Century through the Eyes of Women

s. 219-228

| detail |

Archiv

Tomáš Winter

Romantický vizionář a výtvarný kouzelník: text Viktora Nikodema pro monografii Františka Tichého

s. 229-236

| detail |

Zprávy

Pavel Vlček

Konec prevítů v Čechách

s. 236-239

| detail |

Recenze

Milada Studničková

Milena Bartlová, Poctivé obrazy. České deskové malířství 1400-1460

s. 240-245

Michal Šroněk

Vít Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost v 17. a 18. století. Stati o umění, kultuře a společnosti v 17. a 18. století

s. 245-247

Jaromír Šíp

Lubomír Slavíček, Flemish Paintings of 17th and 18 th Centuries

s. 248-249

Martin Horáček

Taťána Petrasová - Helena Lorenzová (ed.), Dějiny českého výtvarného umění III/1-2, 1780-1890

s. 249-256

Anotace

s. 256-257

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 258-259