Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Piotr Piotrowski

The Avant-garde Institutionalised? The 1932 City of Łódź Art Prize Awarded to Władysław Strzemiński

Władysław Strzemiński patřil k hlavním osobnostem avantgardní konstruktivistické skupiny Praesens. Studie se zaměřuje na její aktivity kolem roku 1930, které vyvrcholily ve chvíli, kdy Strzemiński obdržel za bouřlivých diskuzí první uměleckou cenu města Lodže. Přestože mohl chápat tento čin jako veřejné uznání svých avantgardních projektů, byl po převzetí moci komunisty v Polsku propuštěn z Akademie výtvarných umění a v roce 1952 zemřel v úplném zapomnění.


< zpět