Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Marek Walczak

Krippenspielfiguren des 14. Jahrhundert aus dem an der St. Andreas-Kirche in Krakau gelegenen Kloster der Klarissinnen

Tzv. figury betlému z krakovského kláštera klarisek představují reprezentativní příklad malopolského řezbářství. Ve starší literatuře je jejich vznik kladen do let 1357-1375 a spojován s odrazem stylu Mistra michelské Madony. Autor tuto tezi podporuje některými novými úvahami a argumenty.


< zpět