Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Heinrich Magirius

Der Meißner Dom im Spannungsfeld der Kunst in Mitteldeutschland und in Böhmen zwischen 1250 und 1450

Článek se věnuje gotické fázi stavby míšeňského dómu v souvislosti s architekturou středoněmeckých katedrál (Magdeburg, Naumburg). Vedle toho poukazuje na vztahy k české architektuře - k cisterciáckému klášteru v Oseku a k dvorskému umění Petra Parléře. Zmiňuje rovněž důležité zemské a církevní politické vlivy, které na stavbu míšeňského dómu působily.


< zpět