Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Zuzana Štefková

Obraz ženy přelomu tisíciletí ženskýma očima

Když v roce 1993 vyšlo číslo magazínu Výtvarné umění věnované tvorbě žen, stavěly se české umělkyně k existenci ženského umění víceméně skepticky. Nynější situace se značně změnila a mnoho umělkyň ve svých dílech analyzuje vlastní specifickou ženskou zkušenost. Příspěvek pojednává o zobrazení sociálních rolí žen a o stereotypech a současných modelech ženské sebe-identifikace.


< zpět