The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2003

Articles

Heinrich Magirius

Der Meißner Dom im Spannungsfeld der Kunst in Mitteldeutschland und in Böhmen zwischen 1250 und 1450

The Meissen Cathedral from 1250-1450: Its Place in the Art of Central Germany and Bohemia

pp. 178-191 (Czech summary)

| detail |

Marek Walczak

Krippenspielfiguren des 14. Jahrhundert aus dem an der St. Andreas-Kirche in Krakau gelegenen Kloster der Klarissinnen

The Figures of the 14th Century Christmas Crib of the Convent of the Clare Nuns at the Church of St Andrew in Krakow

pp. 192-202 (Czech summary)

| detail |

Krisztina Passuth

Von einer nationalen Stimme zur internationalen Autorität: Die Entwicklung der ungarischen Zeitschrift MA von 1916 bis 1925

From National Voice to International Authority: the Development of the Hungarian Journal MA 1916-1925

pp. 203-210 (Czech summary)

| detail |

Piotr Piotrowski

The Avant-garde Institutionalised? The 1932 City of Łódź Art Prize Awarded to Władysław Strzemiński

Institucionalizovaná avantgarda? K umělecké ceně města Lodže udělené roku 1932 Władysławu Strzemińskému

pp. 211-218 (Czech summary)

| detail |

Zuzana Štefková

Obraz ženy přelomu tisíciletí ženskýma očima

The Image of Woman at the Turn of the Century through the Eyes of Women

pp. 219-228 (English summary)

| detail |

Archives

Tomáš Winter

Romantický vizionář a výtvarný kouzelník: text Viktora Nikodema pro monografii Františka Tichého

Romantic Visionary and Artistic Magician: Viktor Nikodem's Study for the František Tichý Monograph

pp. 229-236

| detail |

News

Pavel Vlček

Konec prevítů v Čechách

The End of the Jakes in Bohemia

pp. 236-239

| detail |

Reviews

Milada Studničková

Milena Bartlová, Poctivé obrazy. České deskové malířství 1400-1460

pp. 240-245

Michal Šroněk

Vít Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost v 17. a 18. století. Stati o umění, kultuře a společnosti v 17. a 18. století

pp. 245-247

Jaromír Šíp

Lubomír Slavíček, Flemish Paintings of 17th and 18 th Centuries

pp. 248-249

Martin Horáček

Taťána Petrasová - Helena Lorenzová (ed.), Dějiny českého výtvarného umění III/1-2, 1780-1890

pp. 249-256

Annotations

pp. 256-257

New Additions to the Literature on Art History

pp. 258-259