Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Tomáš Winter

Romantický vizionář a výtvarný kouzelník: text Viktora Nikodema pro monografii Františka Tichého

V roce 1946 se malíř, grafik, scénograf a ilustrátor František Tichý dožil padesáti let. Při této příležitosti chystalo nakladatelství Čin vydání jeho reprezentativní monografie, jejímiž editory byli Jaroslav Hošek a Viktor Nikodem. Přestože kniha nebyla nikdy vytištěna, zachoval se v Památníku národního písemnictví v Praze Nikodemův text, který je zde nyní publikován.


< zpět