Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2004

Články

Ivana Panochová

Biblicismy v české architektuře 17. století

Biblizismus in der böhmischen Architektur des 17. Jahrhunderts

s. 198-217

| detail |

Mojmír Horyna

Barokizace pasovského dómu. Luragovo dílo na rozhraní raného a vrcholného baroka a česká architektura kolem roku 1700

Die Barockisierung des Passauer Doms. Luragos Werk zwischen Früh- und Hochbarock und die böhmische Architektur um 1700

s. 218-230

| detail |

Alena Pomajzlová

Signora X - Růžena Zátková

s. 231-246 

| detail |

Hubert Guzik

"Líná Zuzanka" - avantgarda, ženy a taylorismus v československé domácnosti

'Lazy Susan': the Avant-Garde, Women and Taylorism in the Czechoslovak Household

s. 247-260

| detail |

Archiv

Alena Pomajzlová

Růžena Zátková: katalogy, články, dopisy

s. 261-270 

| detail |

Zprávy

Lukáš Beran

Architekt Vladimír Machonin

s. 271-277 

| detail |

Recenze

Martin Zlatohlávek

Zdeněk Kazlepka, Disegno veneto. Benátská kresba 16.-18. století z českých, moravských a slezských sbírek

s. 277-279

Anna Pravdová

Jana Claverie - Hélene Klein - Vojtěch Lahoda - Olga Uhrová (ed)., Vincenc Kramář. Un théoricien et collectionneur du cubisme a Prague

s. 279-281 

Tomáš Winter

Jiří Hlušička, Emil Filla 1882-1953

s. 281-284 

Marie Rakušanová

Tomáš Winter (ed.), František Tichý

s. 284-288 

Karel Srp

Wieland Schmied (ed.), Geschichte der bildenden Kunst in Österreich VI, 20. Jahrhundert

s. 288-289 

Anotace

s. 290-291

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 291-295