Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Alena Pomajzlová

Růžena Zátková: katalogy, články, dopisy

Publikovaný soubor pojímá klíčové texty, vztahující se k dílu Růženy Zátkové. Kromě dvou úvodů z pera Zátkové a Enrica Prampoliniho k samostatným výstavám autorky v roce 1921 a 1922 a následných recenzí těchto přehlídek soustřeďuje umělčinu korespondenci s Filippem Tommasem Marinettim a jeho budoucí ženou Benedettou Cappovou. Příspěvky jsou otištěny v českém překladu.


< zpět