Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Alena Pomajzlová

Signora X - Růžena Zátková

Růžena Zátková (1885-1923) je zejména v zahraniční literatuře představována jako umělecká experimentátorka, rozvíjející ve svém díle progresivní ideály futurismu. Text je pokusem o nalezení širších východisek její tvorby, v níž se zrcadlí principy primitivismu, abstrakce a práce s materiály a kinetikou, což nalezneme v dobových avantgardních proudech.


< zpět