The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2004

Articles

Ivana Panochová

Biblicismy v české architektuře 17. století

Biblicisms in 17th Century Bohemian Architecture

pp. 198-217 (German summary)

| detail |

Mojmír Horyna

Barokizace pasovského dómu. Luragovo dílo na rozhraní raného a vrcholného baroka a česká architektura kolem roku 1700

The Baroque Renovation of the Passau Cathedral. Lurago's work at the turn of the early and high Baroque and Bohemian architecture around 1700

pp. 218-230 (German summary)

| detail |

Alena Pomajzlová

Signora X - Růžena Zátková

pp. 231-246 (English summary)

| detail |

Hubert Guzik

"Líná Zuzanka" - avantgarda, ženy a taylorismus v československé domácnosti

'Lazy Susan': the Avant-Garde, Women and Taylorism in the Czechoslovak Household

pp. 247-260 (English summary)

| detail |

Archives

Alena Pomajzlová

Růžena Zátková: katalogy, články, dopisy

Růžena Zátková: catalogues, articles, letters

pp. 261-270 

| detail |

News

Lukáš Beran

Architekt Vladimír Machonin

The Architect Vladimír Machonin

pp. 271-277 

| detail |

Reviews

Martin Zlatohlávek

Zdeněk Kazlepka, Disegno veneto. Benátská kresba 16.-18. století z českých, moravských a slezských sbírek

pp. 277-279

Anna Pravdová

Jana Claverie - Hélene Klein - Vojtěch Lahoda - Olga Uhrová (ed)., Vincenc Kramář. Un théoricien et collectionneur du cubisme a Prague

pp. 279-281 

Tomáš Winter

Jiří Hlušička, Emil Filla 1882-1953

pp. 281-284 

Marie Rakušanová

Tomáš Winter (ed.), František Tichý

pp. 284-288 

Karel Srp

Wieland Schmied (ed.), Geschichte der bildenden Kunst in Österreich VI, 20. Jahrhundert

pp. 288-289 

Annotations

pp. 290-291

New Additions to the Literature on Art History

pp. 291-295