Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Lukáš Beran

Architekt Vladimír Machonin

Zpráva podává základní informace o tvorbě Vladimíra Machonina (1920-1990), který vstoupil na pole české architektury v roce 1950. Vedle stručného vylíčení jeho životních osudů přináší komentovaný přehled nejdůležitějších projektů a realizací, mezi něž se řadí Dům rekreace ROH na Dlabačově nebo budova zastupitelského úřadu ČR v Berlíně.


< zpět