Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Mojmír Horyna

Barokizace pasovského dómu. Luragovo dílo na rozhraní raného a vrcholného baroka a česká architektura kolem roku 1700

Barokizace starého biskupského dómu sv. Štěpána v Pasově je jedním z pozoruhodných výkonů architekta Carla Luraga (1615-1684), který se podílel na utváření raně barokní Prahy. Příspěvek se věnuje okolnostem této přestavby, iniciované Václavem Thunem po jeho zvolení biskupem v roce 1664. Zároveň poukazuje na pozdější realizace, v nichž se odrážejí inspirace tímto projektem.


< zpět