Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ivana Panochová

Biblicismy v české architektuře 17. století

Paralelu se známým principem gotizujících reminiscencí v české barokní architektuře reprezentují negotické historismy, zastoupené imitacemi raně křesťanských či románských staveb. Autorka studie sleduje speciální příklady biblicismů - replik objektů, které mají legendický vztah k Svaté zemi a jejichž forma je kodifikována skrze biblická a apokryfní vyprávění. V Čechách jde především o stavby loret a Božích hrobů.


< zpět