Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2001

Články

György E. Szőnyi

Waburg's Intuitions in Light of Postmodern Challenges

Intuice Abyho Warburga z hlediska postmodernismu

s. 3-10

| detail |

Martin Germ

Leon Battista Alberti, Santa Maria Novella in Florence, and Nicolaus Cusanus

Leon Battista Alberti, Santa Maria Novella ve Florencii a Mikuláš Kusánský

s. 11-18

| detail |

Jaromír Neumann

Neznámé dílo Michaela Leopolda Willmanna

Ein unbekanntes Werk Michael Leopold Willmanns

s.19-32

| detail |

Jiří Šetlík

Jan Matulka a Václav Vytlačil, průkopníci modernismu v americkém umění

Jan Matulka and Václav Vytlačil: Pioneers of Modernism in American Art

s. 33-41

| detail |

Matthew S. Witkovsky

Truly Blank: The Monument to National Liberation and Interwar Modernism in Prague

V osidlech prázdnoty. Památník národního osvobození a meziválečný modernismus

s. 42-60

| detail |

Archiv

Lubomír Slavíček

Neznámý Emil Filla. Fillovy dopisy Albertu Kutalovi z let 1935 až 1947

s. 61-80

| detail |

Recenze

Ivo Kořán

Zuzana Všetečková, Středověká nástěnná malba ve středních Čechách

s. 80-81

Jindřich Vybíral

Alena Janatková, Barockrezeption zwischen Historismus und Moderne

s. 82-84

Anděla Horová

Taťána Petrasová - Helena Lorenzová (eds.), Fenomén smrti v české kultuře 19. století

s. 84-86

Vojtěch Lahoda

Steven A. Mansbach, Modern Art in Eastern Europe

s. 86-93

Anotace

s. 94-95

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 95-97

Zásady úpravy textů v časopise Umění

s. 98